Britax Römer Privacybeleid

Britax Excelsior Limited ("we", "wij", "ons" en "onze") streeft ernaar om uw privacy te beschermen en respecteren.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden aen andere erin genoemde documenten) vormen de basis waarop de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe wij met deze gegevens zullen omgaan. Door www.britax-roemer.nl te bezoeken accepteert u en stemt u in met de werkwijzen die in dit beleid zijn beschreven.

De gegevensbeheerder onder de Data Protection Act 1998 (de "Wet") is Britax Excelsior Limited, Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nr. 00294545.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft.
U kunt ons informatie over uzelf geven door formulieren op onze website www.britaxemea-roemer.nl ("onze website" of "website") in te vullen of met ons contact op te nemen via de telefoon, e-mail of anders. Dit omvat informatie wanneer u naar een product zoekt, een opdracht plaatst op onze website, meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek en een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en creditcardinformatie, persoonlijke beschrijving en foto zijn.

Informatie die wij over u verzamelen
Met betrekking tot elk bezoek dat u aan onze website brengt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

- Technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloginformatie, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-insoorten en -versies, besturingssysteem en -platform; en

- Informatie over uw bezoek, waaronder: de volledige uniform resource locators (url) klikroute naar, binnenin en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip); producten die u heeft bekeken of gezocht; reactietijden van pagina's, downloadfouten, bezoekduur bij bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muis ergens overeen bewegen) en methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten en telefoonnummers die worden gebruikt om onze klantenservicenummer te bellen.

Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen.
Wij kunnen informatie over u ontvangen indien u een andere website die wij beheren, of een andere dienst die wij bieden, gebruikt. In dit geval zullen wij u geïnformeerd hebben wanneer wij gegevens verzamelen, die intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op deze website zijn verzameld. Wij werken ook nauw samen met derde partijen (waaronder, bijvoorbeeld, zakenpartners, onderaannemers voor technische, betalings- en bezorgdiensten, reclamenetwerken, analyseaanbieders, zoekinformatieaanbieders en kredietbureau(s)) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies helpen ons om u een goede ervaring te bieden als u onze website bezoekt en ook om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken, zie ons cookiebeleid

Toepassingen voor de informatie

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben, op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons geeft.
Wij gebruiken deze informatie om:

- onze verplichtingen uit te voeren, die voortvloeien uit contracten die tussen ons en u zijn afgesloten, en om u van de informatie, producten en diensten te voorzien, die u van ons vraagt;

- u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij bieden en die lijken op diegene die u al heeft gekocht of waarnaar u heeft gevraagd;

- u te voorzien of bepaalde derde partijen toe te staan om u te voorzien van de informatie over goederen en diensten, waarin u volgens ons interesse kunt hebben. Indien u een bestaande klant bent, zullen wij alleen elektronisch contact met u opnemen (e-mail of sms) met informatie over goederen en diensten die lijken op diegene die het onderwerp waren van een eerdere koop of verkooponderhandeling door u. Indien u een nieuwe klant bent en waar wij bepaalde derde partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u opnemen als u hiermee heeft ingestemd. Indien u niet wil dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens naar derde partijen voor marketingdoeleinden doorspelen, vink het desbetreffende vakje aan op het formulier waarmee wij uw gegevens verzamelen;

- u te informeren over wijzigingen inzake onze dienstverlening; en

- te verzekeren dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die wij over u verzamelen
Wij gebruiken deze informatie:

- om onze website te beheren en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing-, gegevensanalyse-, onderzoek-, statistische en onderzoekdoeleinden;

- om onze website te verbeteren om te verzekeren dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

- om u te laten deelnemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening wanneer u hiervoor kiest;

- als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en wel te houden;

- om de effectiviteit van de reclame richting u en anderen te meten en te begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren;

- om suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze website te maken over de goederen en diensten waarin van uw of hun kant interesse bestaat.

Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen.
Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft, en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat wij ontvangen).

Bekendmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met een lid van onze groep, dat wil zeggen onszelf, onze dochtervennootschappen, onze uiteindelijke moedermaatschappij en haar dochtervennootschappen, zoals bepaald in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006.

Wij kunnen deze informatie met bepaalde derde partijen delen, waaronder:

- Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met hen of u hebben afgesloten.

- Adverteerders of reclamenetwerken die de gegevens nodig hebben om de relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en presenteren. Wij maken geen informatie bekend over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen voorzien van verzamelde informatie over onze gebruikers (bijvoorbeeld, wij kunnen hen laten weten dat 500 mannen van dertig jaar en jonger op hun advertentie op een willekeurige dag hebben geklikt). Wij kunnen ook verzamelde informatie gebruiken om adverteerders te helpen om het publiek te bereiken, waarop zij zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen in SW1). Wij kunnen gebruik maken van persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, om te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties te tonen aan dat doelpubliek.

- Analyse- en zoekmachineaanbieders die ons ondersteunen bij de verbetering en optimalisatie van onze website.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan derde partijen bekend maken:

- In het geval dat wij ondernemingen of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonsgegevens aan de beoogde koper of verkoper van een dergelijke onderneming of activum bekend maken.

- Indien een derde partij een lid van onze groep (zoals hierboven gedefinieerd) of bijna alle activa ervan verkrijgt, zullen de persoonsgegevens over de klanten in bezit van dit lid onderdeel zijn van de overgedragen activa.

Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om onze gebruiksvoorwaardene en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het bezit of de veiligheid van een lid van onze groep (zoals hierboven gedefinieerd), onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisatie ten behoeve van de bescherming tegen fraude.

Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Deze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER, dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder andere bezig houden met het voldoen van uw opdracht, het verwerken van uw betalingsdetails of het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens in te dienen stemt u in met de overdracht, opslag en verwerking ervan. Wij nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om te verzekeren dat veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt omgegaan.

Helaas is de overdracht van informatie over het internet niet volledig veilig. Ondanks dat wij onze best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet de veiligheid van uw gegevens waarborgen, die naar onze website wordt verzonden; elke verzending is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang proberen te voorkomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om niet uw persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij informeren u in principe (voordat wij uw gegevens verzamelen) indien wij van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of om uw informatie aan een derde partij voor dergelijke doeleinden bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ook het recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen op Britax Excelsior Limited, 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0RS.

Onze website kan van tijd tot tijd links van en naar website van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen bevatten. Indien u een link naar een van deze websites volgt, let erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

De Wet geeft u het recht op toegang tot de over u verzamelde informatie. Uw toegangsrecht kan in overeenstemming met de Wet worden uitgeoefend. Enig verzoek tot toegang kan onderworpen zijn aan een wettelijk tarief om onze kosten te dekken om u te voorzien van de details over de informatie die wij over u hebben.

Veranderingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen die wij in ons privacybeleid in de toekomst kunnen aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is geüpdatet of gewijzigd.

Contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan hello@britax-roemer.com

Externe websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe websites. Onze online winkel wordt momenteel geëxploiteerd en beheerd door een derde partij via een externe website.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst ter ondersteuning van de website bij de analyse hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die de cookies over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) genereren, zal worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van de activatie van IP-anonimisering zal Google de laatste acht cijfers van het IP-adres voor Lidstaten van de Europese Unie alsmede andere partijen van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden aan en ingekort door Google-servers in de VS. Namens de websiteaanbieder zal Google deze informatie gebruiker ten behoeve van de evaluatie van uw gebruik van de website, de samenstelling van rapporten over websiteactiviteit voor website-exploitanten en de levering van andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-aanbieder. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in het bezit van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de bijbehorende instellingen van uw browser te selecteren. Let er echter op dat als u dit doet, u niet de volledige functionaliteit van deze website zou kunnen gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen en gebruik van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door de browserplug-in die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, te downloaden en installeren. Verder informatie over de algemene gebruiks- en gegevensprivacyvoorwaarden vindt u op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html